Spring naar inhoud

ID Bellen afbeelding

ID Contact, innovatie in dienstverlening

De gemeenten Arnhem, Nijmegen en de Drechtsteden werken samen met een aantal overheidsbedrijven aan de innovatiepilot ID Contact. Met deze nieuwe service willen we de persoonlijke dienstverlening aan onze inwoners uitbreiden, vernieuwen en verbeteren.


Al eerder is uitgezocht hoe telefonische identificatie verbeterd kon worden; die pilot 'ID Bellen' is in 2020 afgerond. De medewerkers aan de telefoon mogen niet zomaar persoonlijk informatie delen als de identiteit niet zeker is. Daarom was de pilot ID Bellen nodig en nu werkt het team ID Contact uit. 


Het team ID Contact ziet graag dat een inwoner straks zelf kan kiezen voor chat (ID Chat), telefoon (ID Bellen) of videobellen (ID Video). Zodat die makkelijk, veilig en betrouwbaar toegang kan hebben tot het geven/ontvangen van persoonlijke informatie. Met ID Contact streven we na dat contact met de overheid straks voor iedere inwoner benaderbaar en toegankelijker wordt.

Laatste nieuwtje...

[2021/02/21] Interview Vereniging Directeuren Publieksdiensten met Peter van Bennekom, directeur Dienstverlening Dordrecht: "Om te voorkomen dat persoonlijke informatie zomaar bij een verkeerde persoon terechtkomt, is identificatie van de beller nodig. ID Bellen biedt hier een oplossing voor." Lees verder...


Samenwerking


ID Contact gaat verder dan identificeren of authenticatie via telefonie. Er liggen volop kansen om de identiteit te kunnen vaststellen via andere kanalen zoals chat en video. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steunt ons dienstverlening innovatieproject met Innovatiebudget Digitale Overheid


ID Contact is een samenwerking van de gemeenten Arnhem, Nijmegen en de Drechtsteden, en de Belastingdienst, Digicampus (Logius), NOVUM (Sociale Verzekeringsbank), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en het iHub (Radboud Universiteit).

ID Bellen

De pilot ID Bellen werd in 2020 afgerond. De resultaten en onze ervaringen leest u terug in het evaluatierapport ID Bellen: 'De toegevoegde waarde van veilige online identificatie aan de telefoon.' 


De werking van ID Bellen kort uitgelegd: u belt met ons, maar op een andere manier dan u gewend bent. U bezoekt de gemeentelijke website. Met een speciale app scant u een code die op onze webpagina staat. Hiermee start in de app een makkelijk identificatieproces. Na een paar stappen belt u via de app met de gemeente. Wij weten dan meteen dat u echt bent die u zegt te zijn en kunnen u helpen met uw persoonlijke vragen. En belangrijk voor u om te weten: wanneer u de belverbinding stopt, worden uw gegevens direct verwijderd. Deze blijven dus niet bewaard. Lees meer of bekijk de video-animatie op: Pilot ID Bellen.