Spring naar inhoudDevelopment

De techniek achter ID Contact ontwikkelen en bewijzen dat het werkt, dat het goed is te gebruiken door anderen! 


Development (oftewel Ontwikkeling) bouwt en test de techniek voor ID Contact. Bij ID Contact staat digitale identificatie bij afname van persoonlijke gemeentelijke dienstverlening aan de inwoner centraal. De pilot test of inwoners zich via de kanalen telefoon, live-chat en videocontact officieel kan identificeren, op een snelle, makkelijke en veilige wijze. De techniek die ervoor zorgt dat dit kan en dat het op een goede en betrouwbare manier functioneert, daarvoor zorgt Development. 


Wat is het laatste nieuws van Development? 

Het laatste nieuws is dat we een marktconsultatie hebben opgesteld. 

Het open source product ID Contact vormt als het ware een ‘stekkerdoos’ waar alle leveranciers van authenticatiemethoden en alle leveranciers van communicatieplatforms middels een plugin op mogen aansluiten. 


We nodigen leveranciers van harte uit om met ons mee te denken:  Hebben wij overal aan gedacht? Zijn er verbeterpunten? Waar moeten we financieel aan denken als jullie een plugin zouden bouwen?  

Met ons meedenken kan via de marktconsultatie die nu beschikbaar is op GitHub. Zie bijgaande link. 


Heb je vragen, dan mag je altijd contact opnemen met de Product Owner van ID Contact, dat is Erik van den Heuvel. 

Zijn mailadres is erik.vanden.heuvel@arnhem.nl.  Hij vertelt er graag meer over.


Iedereen die verder belangstelling heeft voor de werking van ID Contact en de techniek die daarvoor is ontwikkeld, kan nu terecht op de website  docs.idcontact.nlDevelopment ontwikkelde dit online inspiratieplatform vol documentatie voor de integratiepartners. 


In deze documentatie legt Development uit wat zij tot nog toe ontwikkelde en hoe dat tot stand kwam. Het systeem leent zich voor het opzetten van geauthentiseerde communicatie tussen eindgebruikers (in dit geval inwoners) en de medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC). ID Contact brengt diverse technieken voor authenticatie samen en helpt bij de juiste keuze én koppeling tussen degene die de persoonlijke data zendt en degene die het ontvangt.. dit gaat volautomatisch en volledig digitaal.


Download  hier de presentatie Development ID Contact IRMA Meet Up

[PDF] PDF-bestandPresentatie Development tijdens IRMA Meetup (maart 2021)


Development maakte een Demonstatie-omgeving 

Bij authenticatie controleert het KCC  op afstand of iemand daadwerkelijk is wie die beweert te zijn. In het geval van ID Contact betekent dit dat inwoners op digitale wijze specifieke persoonsgegevens deelt met het KCC. Hierna is de identiteit vastgesteld en kunnen persoonlijke zaken worden afgehandeld, via de telefoon, via chat of via videocontact. Een bezoek naar de gemeentebalie is dan niet meer noodzakelijk... voor velen een prettig voordeel. Development maakte een online te bekijken demonstratie-omgeving, hier is de voortgang te zien en te volgen. Ter informatie: de 'demo' gebruikt een fictief voorbeeld: de gemeente Slembroek.  


Tweede golf maakt deel uit van Development en ontwikkelde onder meer voor ID Contact een protocol waarin staat vastgelegd op welke manier ID Contact moet worden uitgevoerd. Zij ontwikkelende het 'ecosystem core', het basisplatform waarop ID Contact 'draait'. Met behulp van zogeheten 'plugins' legt Development contact met meerdere Proof-of-Concepts: ontwikkelde methoden die helpen om de werking en haalbaarheid van techniek te testen. ID Contact laat graag zien waaraan ze werkt, wat dit oplevert en wat het doet. Ze biedt belangstellende dienstverleners de bouwstenen en uitleg die nodig zijn om ID Contact straks daadwerkelijk te produceren en in te zetten. Development houdt hierbij vanzelfsprekend rekening met open source, privacy en veiligheid. 


Hoe het werkt het?  

Welke tools zijn er gebruikt en wat is er nog nodig om het verder te bouwen? Het antwoord op deze vragen staat uitvoerig beschreven in onze online technische documentatie.


Meer weten over Development (Ontwikkelen) ID Contact? Neem dan contact op t.a.v. projectleider Erik van den Heuvel.