Spring naar inhoud

Snel en veilig jouw persoonlijke gemeentezaken regelen, zonder langs te hoeven komen?

ID Contact: innovatie in dienstverlening

De gemeenten Arnhem, Nijmegen en de Drechtsteden werken samen met een aantal overheidsbedrijven aan de innovatiepilot ID Contact. Met deze nieuwe service willen we de persoonlijke dienstverlening aan onze inwoners uitbreiden, vernieuwen en verbeteren.


Al eerder is uitgezocht hoe telefonische identificatie verbeterd kon worden; die pilot 'ID Bellen' is in 2020 afgerond. De medewerkers aan de telefoon mogen niet zomaar persoonlijk informatie delen als de identiteit niet zeker is. Daarom was de pilot ID Bellen nodig en nu werkt het team ID Contact uit. 


Het team ID Contact ziet graag dat een inwoner straks zelf kan kiezen voor chat (ID Chat), telefoon (vervolg ID Bellen) of contact via video (ID Videocontact). Zodat die makkelijk, veilig en betrouwbaar toegang kan hebben tot het geven/ontvangen van persoonlijke informatie. Met ID Contact streven we na dat contact met de overheid straks voor iedere inwoner benaderbaar en toegankelijker wordt.

Laatste nieuwtje...

Update #6   Evaluatierapport; Inwoners testen nieuwe manier om veilig contact op te nemen met de gemeente. Lees meer 


Samenwerking


ID Contact gaat verder dan identificeren of authenticatie via telefonie. Er liggen volop kansen om de identiteit te kunnen vaststellen via andere kanalen zoals chat en video. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steunt ons dienstverlening innovatieproject met Innovatiebudget Digitale Overheid


ID Contact is een samenwerking van de gemeenten Arnhem, Nijmegen en de Drechtsteden, en de Belastingdienst, Digicampus (Logius), NOVUM (Sociale Verzekeringsbank), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en het iHub (Radboud Universiteit).

Top 3 Veelgestelde Vragen

  • Wat betekenen ID Bellen en ID Contact? > ID Bellen staat voor Innovatie Dienstverlening (ID) over de mobiele telefoon (Bellen). ID Contact betreft ook andere kanalen, zoals videocontact en chat.
  • Waarom ontwikkelen jullie ID Contact? Wij werken hard aan het vernieuwen en verbeteren van onze dienstverlening. Ook op het gebied van privacy en toegankelijkheid. Om inwoners op een betrouwbare en veilige wijze over de telefoon, via chat of videocontact te mogen voorzien van persoonlijke informatie, moeten we zeker weten dat ze echt zijn die ze zeggen te zijn. ID Contact maakt dit met digitale identificatie of authenticatie mogelijk.
  • Kan ik nu al gebruik maken van ID Bellen, ID Chat en ID Videocontact? > Nee helaas. Onze producten zijn nog niet beschikbaar, ze worden alleen onderzocht en getest. Hou deze website in de gaten; zodra er meer bekend is over de officiële beschikbaarheid, dan zullen wij dit delen.


Lees ook de andere Veelgestelde Vragen over ID Contact.

“ID Contact onderzoekt hoe inwoners ​straks eenvoudiger en nog betrouwbaarder ​hun persoonlijke overheidszaken kunnen regelen… ​telefonisch, via webchat of via videocontact.”