Spring naar inhoud

Nieuwsartikel #5 update ID contact vijfde sprint afgerond

Update ID Contact sprint 5


We knipperen met onze ogen en we zijn alweer aan het einde van sprint 5. Nog twee sprints te gaan voor we fase 1 van ID Contact afsluiten. Maar eerst nog de belangrijkste punten uit de review van sprint 5 in vogelvlucht. 


Behoefteonderzoek videobellen

In sprint 4 hebben we een grootschalig behoefte onderzoek uitgezet onder de leden van de digipanels van Arnhem en Nijmegen. We vroegen ze of ze videobellen een prettige manier zouden vinden om contact te hebben met de gemeente. En zo ja, over welke onderwerpen en onder welke voorwaarden. En natuurlijk vroegen we wat de redenen zouden zijn om niet te willen videobellen. De resultaten van het onderzoek hebben we in sprint 5 ontvangen en verwerkt. In totaal hebben 1450 (!) inwoners gereageerd. De resultaten in hoofdlijnen: 


1 afbeelding resultaat behoefteonderzoek videobellen; Afbeelding resultaat behoefteonderzoek videobellen;

58,5% van de respondenten heeft geen behoefte aan videobellen voor hun contactdoelen. Ze zien de andere kanalen als voldoende om hun doelen te bereiken. De redenen waarom respondenten niet wilden videobellen varieerden van te persoonlijk (inkijk in privé) tot niet persoonlijk genoeg tot technisch te ingewikkeld.


De respondenten die wel behoefte aan videobellen hebben, zien de meerwaarde vooral bij persoonlijke, ingrijpede en langdurige vraagstukken (bijv. verhuizing, bijstand, aangifte geboorte, klacht, etc)


Tot slot geven respondenten aan bang te zijn dat videobellen het baliebezoek gaat vervangen. Verder vinden ze dat het een vrije keuze moet zijn om het te gebruiken, dat vooraf duidelijk moet zijn dat videobellen nuttig is en dat het op afspraak kan zodat ze zelf een geschikt moment kunnen kiezen. Belangrijke inzichten die ons helpen bij de ontwikkeling van het kanaal videobellen. Onderaan deze pagina kun je alle resultaten van het behoefte onderzoek videobellen bekijken 


Marktconsultatie

In week 16 hebben we een marktconsultatie geplaatst op GitHub. Met de vraag aan alle marktpartijen om aan te sluiten en met ons mee te denken. We zijn tevreden over de respons. En verrast over de diversiteit aan partijen die reageren. We zijn inmiddels met alle partijen in gesprek. Van een aantal partijen hebben we een concrete uitwerking ontvangen van de ontwikkelmogelijkheden en -kosten. Input die we gebruiken voor onze business case richting fase 2.

 

UX gereed

Waar in de review van sprint 4 weinig aandacht was voor de userinterface hebben we hier in de review van sprint 5 uitgebreid bij stil gestaan. Onze UX specialisten hebben hard gewerkt aan de ‘Demodam’ testomgeving. En we zijn heel trots op het resultaat:Schermafbeelding beginscherm testomgevingSchermafbeelding beginscherm testomgeving

Wil je meer zien?  Kijk dan op https://poc.idcontact.nl/Je kunt de flow doorlopen, maar omdat het nog niet helemaal af is, kan je daarom geen echt contact krijgen met de medewerker van Demodam. Behalve op de testdagen. 


Testopzet Demodam

In sprint 5 zijn we druk met de voorbereidingen voor een grootschalige test met inwoners in sprint 6. Eenvoudig gezegd willen we weten of ID Contact werkt en of het de inwoners lukt om hun doel te bereiken.  We gaan allereerst ‘proeftesten’ op 8 juni. Daarna nodigen we het digipanel van Arnhem uit om deel te nemen aan de test in de week van 28 juni. Met een klein aantal inwoners doorlopen de onderzoekers van de HAN een kwalitatieve test en de grote groep vragen we om zelfstandig contact te leggen met ‘gemeente Demodam’ en een vragenlijst in te vullen (kwantitatief onderzoek). 


Analyse DPIA

We hebben onderzocht of het zinvol is om op dit moment een DPIA (data protection impact assessment)  en pentest uit te laten voeren door een externe partij. Onze conclusie is dat dit nog te vroeg is. We zitten nog in de POC fase. We ontwikkelen door op dit vlak tot we (bijna) productie-gereed zijn, voordat we deze stap zetten. Business case

Fase 1 loopt ten einde. Dit betekent dat we hard aan het werk zijn om fase 2 vorm te geven. De business case is daar een belangrijk onderdeel van. Tijdens de sprint hebben we alle belanghebbenden uitgenodigd om met ons mee te denken in de vorm van een SWOT analyse, daarbij gaven ze input over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van ID Contact. Een geslaagde sessie die veel input opleverde. In de volgende sprint bouwen we verder aan de business case en het plan voor fase 2.


Afbeelding; 9 vlakken met kaartjes in diverse kleuren. Samen vormen zij een SWOT analyseAfbeelding 9 vlakken met kaartjes in diverse kleuren. Samen vormen zij een SWOT analyse                                 

Sprint 6 alweer in volle gang

Terwijl we dit review verslag schrijven, is sprint 6 alweer in volle gang. Sprint 6 staat volledig in het teken van het grootschalig testen met Demodam en het uitwerken van de business case richting fase 2. 

Omdat de test plaatsvindt aan het einde van de komende sprint, kiezen we ervoor om de volgende review sprint 6 en 7 te combineren en eind sprint 7 de review te houden. Dan presenteren we graag de resultaten. Tot in sprint 7!