Spring naar inhoud


Dit is ID Bellen

Toelichting jargon ID Contact

Hieronder benoemen we vakjargon dat veelvuldig voorkomen in onze teksten. We leggen meteen uit wat wij ermee bedoelen.


  • Privacy: Het recht om bepaalde zaken, zoals ideeën, gegevens of huiselijke aangelegenheden voor jezelf (privé) te houden.
  • Security: De mate waarin (online) databeheer en datagebruik beschermd wordt tegen diefstal, misbruik en andere vormen van schade. 
  • Open Source: De broncode van de software is vrij van auteursrecht en voor iedereen toegankelijk, waardoor de software naar wens kan worden verspreid, worden aangepast en in gebruik kan worden genomen.
  • Menselijke Maat: Bekeken en-ontwikkeld vanuit het persoonlijk perspectief van (toegankelijkheid voor)de gebruiker, in dit geval de mens.
  • Omnichannel: Het aanbieden of het inzetten van meerdere kanalen, in dit geval voor online dienstverlening.
  • Common Ground: In deze ontwikkelstrategie houden we rekening met het beheer van oplossingen. In een dergelijke samenwerking kunnen ook andere overheidspartijen worden bediend.
  • Inclusiviteit: Voor iedere inwoner (klant)benaderbaar en toegankelijk.