Spring naar inhoud

Dit is ID Bellen

Veelgestelde vragen

Wij beantwoorden graag uw vragen. Hieronder staan de meest gestelde vragen rondom ID Bellen en ID Contact. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, dan kunt u ons m.b.v. het contactformulier bereiken.


Let op: de pilot ID Bellen is afgerond, er wordt momenteel niet meer mee getest.


Wat betekenen ID Bellen en ID Contact?

ID Bellen staat voor jezelf identificeren (ID) over de mobiele telefoon (Bellen). ID Contact betreft ook andere kanalen, zoals videocontact en chat.


Waarom ontwikkelen jullie ID Bellen?

Wij werken hard aan het vernieuwen en verbeteren van onze dienstverlening. Ook op het gebied van privacy en toegankelijkheid. Om op een betrouwbare en veilige wijze u over de telefoon te voorzien van persoonlijke informatie, moeten we zeker weten dat u het echt bent die belt. ID Bellen maakt dat mogelijk.


Waarom ontwikkelen jullie ID Contact?

ID Contact gaat verder dan identificeren of authenticatie via telefonie. Er liggen volop kansen om de identiteit te kunnen vaststellen via andere kanalen zoals chat en video.


Maken alleen gemeenten gebruik van ID Bellen?

De gemeenten Arnhem, Nijmegen en de Drechtsteden hebben in 2020 het gebruik van ID Bellen getest. Dit deden wij aan de hand van een pilot, dus nog niet in de praktijk. Wel ontwikkelden wij ID Bellen op basis van 'open source' zodat straks ook andere organisaties er gebruik van kunnen maken.


Blijft ID Bellen alleen geschikt voor de telefoon?

Nee, tijdens de pilot bleek ID Bellen goed te werken en inwoners waren er blij mee. In 2021 onderzoeken we de mogelijkheid van digitale identificatie of authenticatie ook op andere kanalen: ID Contact.


Op welke apparaten kan ik gebruik maken van ID Bellen?

Op mobiele apparaten waarop de IRMA-app is geïnstalleerd. Dit kan voor iPhones vanaf besturingssysteem iOS 8 en voor Android toestellen vanaf besturingssysteem Android 5.0. (Let op: de pilot is voorbij, ID Bellen wordt op dit moment niet aangeboden)


Wat is IRMA?

IRMA is een digitaal paspoort op uw mobiele telefoon. Dat paspoort kunt u vullen met de gegevens die u nodig heeft. Bezoek de IRMA-app website voor meer informatie.


Mijn telefoon scant de QR code niet, waar kan dat aan liggen?

U heeft de IRMA-app nodig om de QR-code te kunnen scannen. Heeft u de IRMA-app niet, dan kunt u deze installeren via de AppStore of Google Playstore. Lukt dit niet? Dan heeft u mogelijk een te sterk verouderde mobiele telefoon. (Let op: de pilot is voorbij, ID Bellen wordt op dit moment niet aangeboden)


Kost het geld als ik bel naar de gemeente met ID Bellen?

Voor bellen via ID Bellen maken we gebruik van uw reguliere telefoonverbinding. Afhankelijk van uw mobiele abonnement zijn hier dus de normale gesprekskosten van toepassing. (Let op: de pilot is voorbij, ID Bellen wordt op dit moment niet aangeboden)


Bij gebruik van ID Bellen kom ik in een wachtrij aan de telefoon, hoe lang kan dat duren?

Wij proberen uw gesprek zo snel mogelijk te beantwoorden. Mocht de wachttijd meer dan 5 minuten bedragen dan wordt u hier tijdens het wachten over geïnformeerd. (Let op: de pilot is voorbij, ID Bellen wordt op dit moment niet aangeboden)


Wanneer kan ik echt gebruik maken van ID Bellen?

In 2020 hebben wij de pilot ID Bellen voltooid, met positieve reacties van aan de pilot deelnemende inwoners en gemeenten. Als 'proof of concept' blijkt ID Bellen goed genoeg om in de toekomst aan te bieden. Of en wanneer dit gebeurt is nog niet zeker.

Kan ik straks nog steeds op andere al bestaande manieren contact opnemen met mijn gemeente?

Alle bestaande manieren om contact op te nemen met uw gemeente blijven bestaan. ID Bellen is (straks) een extra service.


Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens als ik gebruik maak van ID Bellen?

Deze worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen als u met de gemeente belt. Uw persoonsgegevens worden direct na het gesprek automatisch verwijderd. (Let op: de pilot is voorbij, ID Bellen wordt op dit moment niet aangeboden)


Ik vind privacy belangrijk, wat ziet de gemeente van mij als ik gebruik maak van ID Bellen of ID Contact?

Onze medewerkers zien alleen de persoonsgegevens die u via ID Bellen of ID Contact prijsgeeft. In de ingezette app staat duidelijk aangegeven welke dat zijn. Dit verschilt per dienst/product. De gemeente vraagt nooit meer persoonsgegevens dan absoluut nodig om uw identiteit vast te stellen.


Hoe gaan ID Bellen en ID Contact om met mijn privacy?

Alle deelnemende gemeenten zich zich ervan bewust dat uw recht heeft op privacy. Hoe wij uw privacy waarborgen leest u in onze privacyverklaringen op onze websites.


Is ID Bellen veilig en betrouwbaar genoeg voor mij om te gebruiken?

We hebben ID Bellen uitgebreid getest en zijn er zeker van dat uw gegevens veilig zijn. (Let op: de pilot is voorbij, ID Bellen wordt op dit moment niet aangeboden)


Heb ik een DigiD nodig om ID Bellen te gebruiken?

Om gebruik te maken van ID Bellen installeert u eerst de IRMA-app. U vult deze eenmalig met uw persoonsgegevens. Hiervoor gebruikt u 1x DigiD, daarna heeft u dit bij het gebruik van IRMA niet meer nodig. (Let op: de pilot is voorbij, ID Bellen wordt op dit moment niet aangeboden)


Waarom niet gewoon DigiD gebruiken i.p.v. ID Bellen?

DigiD is een tool waarmee ingelogd kan worden op websites of apps met privacy gevoelige inhoud. DigiD werkt op basis van een éénmalige geverifieerde online registratie, waarbij de identiteit wordt bevestigd en de burger zelf een gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord kiest: de inloggegevens. DigiD biedt geen mogelijkheid om jezelf te identificeren aan de hand van een keuze aan persoonsgegevens. ID Bellen kan dit (straks) wel. Zoals naam, adres en burgerservicenummer. Maar ook alleen de postcode of het geboortejaar, bijvoorbeeld als slechts beperkte persoonsgegevens nodig zijn om jezelf te identificeren of aan te geven dat wat je over jezelf beweert echt klopt.


Kan ik ID Bellen of ID Contact nu ook uitproberen?

Nee helaas. Beide producten zijn nog niet beschikbaar, ze worden alleen onderzocht en getest. Hou deze website in de gaten; zodra er meer bekend is over de officiële beschikbaarheid, dan zullen wij dit delen. Kan ik bijdragen aan het testen van ID Bellen en ID Contact?

De pilot ID Bellen is afgerond, er wordt niet meer getest. De vervolgpilot ID Contact is nog niet zover. Hou deze website in de gaten, zodra de periode voor het testen bekend is zullen wij dit delen. 


Nb. alleen inwoners van de deelnemende gemeenten komen in aanmerking voor deelname aan het testen/gebruikersonderzoek. 


Omnichannel, inclusiviteit, menselijke maat.... wat bedoelen jullie daarmee?

In onze informatievoorziening voor ID Contact maken we veelvuldig gebruik kan allerlei vakjargon. Niet alles zal meteen bekend overkomen, daarom hebben wij het meest gebruikte jargon op een rijtje gezet en toegelicht.